skip to Main Content

Vi vill gärna erbjuda ett skiftande utbud av trädgårdsaktiviteter i vår verksamhet. En skapande verkstad för kreativitet i trädgården. Därför startar vi upp en Trädgårdsverkstad i år. Helt enkelt innebär det att vi följer säsongen och öppnar upp bokningsbara tider på torsdagar 1 – 2 ggr per månad mellan kl 17 – 20. Programmet är flexibelt , med säsongsteman och vi arbetar med det material som odlingen erbjuder .Från vår till höst finns olika material att arbeta med,  från frösådder, plantering av sticklingar, omplantering och förökning, planera och sköta odlingsytor, blomsterskörd, bukettbinderi, skörd av örter, grönsaker, med andra ord det som vi gör och vill dela med oss av. Skapande, med utrymme för själ och hjärta, natur och miljö.
Läs mer eller boka här

2019 och 2020 har vi ordnat en Workshop, en heldag med blomsterskörd och bukett binderi, i samarbete med Viola från Bara Blomster och Emmaklara från The Flowershop . Det har varit två mycket uppskattade och lärorika workshops med engagerade deltagare. Buketterna blev helt sagolika och förevigades av Emmaklaras fina proffsfoton. Vi planerar för en ny workshop i år om alla får möjlighet att avsätta tid. Håll utkik!

Det viktigaste budskapet på dessa workshop är att förmedla kunskap och insikt om hållbart och kreativt arbete med blomster i säsong.  Tillsammans med Viola och ett 70 tal snittblomsodlare var vi med och bildade en ny förening 2020.  Läs mer på hemsidan för föreningen för  snittblomsodlare i Sverige

Här nedanför ser ni de inspirerande fotografierna från 2019 och 2020 Foto Emmaklara, The flowershop

Back To Top