Skip to content

Örtagård & blomsterodling

I örtagården har vi planterat ut kryddväxter och perenner i ett stort blomsterland. Den här planteringen skiftar utseende under säsongen.  Här är tanken att dels visa hur växterna utvecklas över tid och vi kan testa tillväxt och härdighet. Då det är en stor plantering pågår nästan alltid skötselprojekt, dvs ogräsrensning, omplanteringar, komplettering och föryngring av växter alltså allt det som ingår i trädgårdsarbete.  Vi formger och kombinerar med fokus på färg och form, hur växterna kan användas och hur bra de överlever och utvecklas. Här är gott om växter som lockar bin, humlor och fjärilar som kan lyssnas på och beskådas. Blomsterodlingen fortsätter på den stora gräsbeväxta ytan bakom odlingsväxthuset, där vi odlar ettåriga och perenna snittblommor och ibland sår vi blomsterängar. Blommorna samodlas med fruktträd och buskar så vi får en biologisk mångfald och bra växtmiljö. Gräset hjälper också till att fånga upp näring och fuktighet.

Snittblommor

Buketter

Under blomstersäsongen ordnar vi kurser i bukettbindning.  I gårdsbutiken finns det färdiga helgbuketter och det går också bra att beställa hink med blommor för egna arrangement.

Självplock

När snittblommorna växt till sig och vi ser att det finns tillräckligt med blommor så avsätter vi bestämda tider för självplock ca 1g per vecka under högsäsong.

Blommorna

Vi blandar olika sorters blommor som skördas till snitt. Finaste buketterna blir det med en mix av färg och form. Vi använder både ettåriga, fleråriga, vilda samt kvistar, torkat och grenar till snitt, beroende på årstid och  tillgång.

Ekosystem & biologisk mångfald

Pollinerare

Vi odlar mängder av växter som gynnar bin, humlor, fjärilar . Djurliv i trädgården är viktigt för sunda ekosystem.

Biologisk mångfald

Fjärilar och andra insekter har favoritväxter, som de behöver för sin överlevnad. Därför behövs mångfalden.

Källdalens Trädgårdar

Blommorna

Olika sorters växter behövs för att efterlikna naturen och skapa en bra balans. Flerårigt, ettårigt, buskar, träd och variation på växtsläkten.

Back To Top