skip to Main Content

Blomsterodlingen planeras och utformas  med fokus på kreativitet och skapande samtidigt som blommorna bidrar till den biologiska mångfalden. Vi skapar nya kombinationer av ettåriga blommande växter till snitt varje år. Vissa är favoriter och återkommer alltid som zinnia, blomstermorot och solros men en del byts ut mellan säsongerna så vi får variation i färg, form och uttryck. För att förlänga säsongen kombinerar vi gärna med kvistar, vilda växter, perenner, torkade växter, fröställningar och vackra blad.

Snittblommor

Hållbar och miljömedveten konsumtion är en del av Slow Flower rörelsen.  En ökande grupp odlare i Sverige odlar snittblommor för lokal marknad. Ofta sorter som försvunnit från handeln då de är känsliga för långa transporter. Med kort leveranstid efter skörd ökar hållbarheten i vas. I vårt nätverk inspirerar vi varandra och delar med oss, om odlingstekniker, sortval och utbud för varje säsong.  Allt för att kunna erbjuda blommorna till helgen, bröllopet, uppvaktningen, middagen eller företagseventet lokalt och odlat med omsorg om miljön. Vi är många små odlare och vi samarbetar gärna.

För dig som vill odla snittblommor själv så har vi småplantor till salu på våren. Vi tipsar gärna om perenna växter som komplement i din odling. Ett stort bonus med blommorna är ju alla bin, humlor och fjärilar som lockas av doften.  Under sommaren har vi avsatt plats i odlingarna för självplock av blommor, där vi också kan vis hur man plockar för att gynna återväxten av snittblommor och samtidigt få långa fina stjälkar. Några tillfällen per år har vi workshops om snittblommor och blomsterbinderi.

Sommarblommor
Back To Top