Skip to content

Gårdsbutik

I gårdsbutiken finns gårdens skörd  d v s snittblommor och grönsaker.  Under högsäsong skördar vi både till restauranger och till gårdsbutiken  när den är öppen.

PRODUKTER

KRAV certifierade grönsaker

Från vår frilandsodling och växthus.

KRAV certifierade kryddväxter

utvalda sorter med bra egenskaper.  God smak, friska och användbara.

KRAV certifierade snittblommor

Frilandsodlade snittblommor med lång hållbarhet i vas.

Perenner

Odlade i vår plantskola på gården. växter för biologisk mångfald. Tåliga och användbara.

Plantor för utplantering

Grönsaksplantor, sommarblommor och kryddväxter . Avhärdade. I olika storlekar.

Hantverk

Krukor, vaser, planteringskärl och fina redskap. Svenskt och någon gång från europeisk land.

Back To Top