skip to Main Content

I vår ombyggda ladugård vill vi ha möjlighet för olika aktiviteter så därför försöker vi skapa en flexibel miljö för olika ändamål. När vi har öppet så är det en gårdsbutik, men kan också fungera som pausrum i arbetet, arbetslokal för workshops eller när vi packar grönsaker och någon eller några gånger per år som matplats när vi har matlagningsaktiviteter.

I gårdsbutiken finns möjlighet att värma upp med vedkamin eller luftvärmepump, men på sommaren håller vi det svalt för att grönsakerna och blommorna ska hålla bra. Utöver våra egna snittblommor, växter och grönsaker så kompletterar vi med ett litet urval fina och användbara hantverksföremål.  Alla inköp är noggrant övervägda ur flera perspektiv, miljöhänsyn, arbetsrättsligt och kvalitet.

Omgivningen och miljön i de olika trädgårdarna utvecklas kontinuerligt. Vi förändrar, utvecklar och bygger upp miljön, både med växtlighet och byggnader. Växthusen är byggda från återvunnet material och vi tar vara på allt som går när vi renoverar. Vi planterar träd i plantskolan och lägger in remsor med gräs och äng för att binda näring och skapa en mångsidig miljö för både människor och djurliv. Inom- och utomhusmiljö ska hänga ihop med varandra och den omgivande skogen och ängarna.

Back To Top